Pachetul minimal de servicii medicale pentru neasigurați va fi modificat. Ce va deconta Statul

Pachetul minimal de servicii medicale pentru neasigurați va fi modificat. Ce va deconta Statul

Camera Deputaților a adoptat luni un Proiect de lege care stabilește, între altele, că persoanele neasigurate beneficiază de aceleaşi servicii ca şi cele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, C şi/sau HIV şi, ulterior, de acces la terapiile specifice.

Camera Deputaţilor a adoptat, luni, proiectul privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 37/2022 referitor la reforma în domeniul sănătăţii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri şi clarificări ale cadrului legal din sistemul de sănătate cu scopul îmbunătăţirii activităţii şi a managementului din acest domeniu. Potrivit proiectului, se creează posibilitatea ca, în situaţiile de risc biologic şi epidemiologic, Ministerul Sănătăţii să poată dispune organizarea la nivelul unităţilor sanitare, a farmaciilor comunitare/oficinelor comunitare rurale sau în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a unor centre care furnizează servicii de vaccinare, diagnostic, evaluare şi tratament.

Totodată, Ordonanţa prevede asigurarea finanţării cheltuielilor cu medicamentele din bugetul Ministerului Sănătăţii şi clarificarea modului de decontare a medicamentelor pentru bolnavii care sunt eligibili la tratament în străinătate.

De asemenea, prin ordonanţă se stabileşte modificarea pachetului minimal de servicii care se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat, prin completarea cu servicii medicale de asistenţă medicală primară.

Fondurile necesare pentru plata acestor noi servicii medicale vor fi suportate prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

Potrivit unui amendament adoptat, medicamentele imunologice pot fi compensate din FNUASS în conformitate cu normele metodologice de aplicare ce vor fi emise în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Sumele vor fi asigurate prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către FNUASS. Gradul de compensare şi segmentele populaţionale beneficiare se stabilesc prin norme.

Totodată, conform unui alt amendament, persoanele neasigurate beneficiază de aceleaşi servicii ca şi persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C şi/sau HIV, beneficiind ulterior de acces la terapiile specifice din cadrul programelor naţionale de sănătate sau a programelor terapeutice derulate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Fondurile necesare pentru plata acestor servicii medicale se suportă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Camera Deputaţilor este for decizional.

Comenteaza