ANUNŢ DE VÂNZARE

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa ALPHA INSOLVENCY IPURL, cu sediul în CIuj-Napoca, str. Minerilor nr. 49, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al societăţii AMEMOB S.R.L.- în faliment - anunţă scoaterea la vânzare individuală, prin licitaţie publică cu strigare, a următoarelor bunuri aflate în proprietatea debitoarei:

Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitaţi pagina principală ZIUA DE CLUJ

Bunuri imobile:

Proprietatea imobiliară: clădire de tip hală de producţie, suprafaţa desfăşurată de 506,00 mp, edificată în anul 2009 şi terenul aferent în suprafaţă de 1.400 mp, situată în localitatea Borşa, nr. 184A, jud. Cluj. Utilităţi: energie electrică mono şi trifazată, apă din puţ propriu, canalizare cu bazin betonat hidroizolat vidanjabil. Construcţia este dotată cu instalaţie pentru aer comprimat.

Total: 85.000 EUR

Bunuri mobile:

Nr. crt.      Denumire                                      Cantitate (buc.)      Stare tehnică
1.              Maşina aplicat cant tip B 46        1                              Funcţională
2.              Maşina injectat mase plastice     1                              Funcţională
3.              Calculator                                      1                              unitate centrală- funcţională,
                 (unitate centrală, monitor,                                           monitor - defect
                 tastatură, mouse)

PREŢ
Total: 6.239,35 lei + TVA

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în caietul de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de ora licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 15.01.2021, ora 10°°, la sediul lichidatorului judiciar din CIuj-Napoca, iar în caz de neadjudecare aceasta se repetă în 29,01,2021.05,02,2021. si 12,02,2020 ora 10°° pornind de la acelaşi preţ. Lista cu bunurile din componenţa activului descrierea acestora şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar contra unei sume de 300 RON + TVA.

Informaţii suplimentare se pot obţine le numărul de telefon: 0264-704904.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza