Anunţ de mediu / Titular: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Anunţ de mediu / Titular: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
| Foto: sursa - ubbcluj.ro

A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Elaborare PUZ în condițiile legii 350/2001 actualizată" -complex studentesc „Hasdeu" în Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu, jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu.

"A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Elaborare PUZ în condițiile legii 350/2001 actualizată" - complex studentesc „Hasdeu" în Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu, jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00, vineri intre orele 09-13, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunţului."

Comenteaza