Tradiții și obiceiuri de Sf. Proroc Elisei. Credincioșii oferă astăzi pomană pentru cei adormiți

Tradiții și obiceiuri de Sf. Proroc Elisei. Credincioșii oferă astăzi pomană pentru cei adormiți

Sfântul Proroc Elisei, pomenit în calendarul creştin ortodox la 14 iunie, a fost urmaşul Sfântului Proroc Ilie.

Cine este Sfântul Elisei

Sfântul Proroc Elisei, unul dintre cei mai cunoscuți profeți ai Vechiului Testament, a trăit în cel de-al IX-lea secol înainte de Hristos. Viața sa este descrisă în Vechiul Testament, în Cartea a 4-a a Regilor, capitolul al 2-lea. Sfântul Proroc Elisei provenea dintr-o familie evreiască, tatăl său, pe nume Șafat, fiind un bogat proprietar de pământ din Abel-Mehola, undeva în nordul Israelului, în valea Iordanului.

Dumnezeu a vestit lumii măreția alesului Său profet încă din clipa nașterii sale, atunci când, o junincă de aur din Silom, căreia israelitenii îi aduceau jertfe, a murit în ceasul nașterii lui Elisei și a mugit atât de tare, încât glasul ei s-a auzit până la Ierusalim, în acea clipă, preotul spunând că: "Proroc s-a născut astăzi în Ierusalim, care va strica cele cioplite și va zdrobi cele vărsate."

Dumnezeu a înfăptuit multe lucruri prin mâna prorocului Elisei: a despărțit apele Iordanului precum odinioară Moise despărțise apele Mării Roșii; a îndulcit apele amare de la Ierihon; a înmulțit untdelemnul din vasele unei văduve sărace; l-a înviat pe fiul unei femei sunamite; a hrănit o sută de oameni cu douăzeci de pâini mici; l-a vindecat de lepră pe Neeman, căpetenia de oști; a orbit toată oștirea siriană; a prorocit multe care aveau să se întâmple și nu în cele din urmă, după ce a trecut la cele sfinte, un mort care a fost atins de moaștele sale a înviat (4 Regi 13, 21).

Sfântul Proroc Elisei și Sfântul Ilie

Sfântul Elisei a devenit profet în urma poruncii divine, când Dumnezeu i-a poruncit Sfântului Ilie Tesviteanul aflat pe muntele Horeb să-l ungă pe acesta profet, ca urmaș al său, anunțând că vor rămâne în Israel doar 7000 de bărbați care nu se închinaseră lui Baal (zeu cinstit în Mesopotania, la care începuseră să se închine și cei din Israel), potrivit pravila.ro.

Sfântul Elisei l-a urmat ca ucenic toată viața pe profetul Ilie, iar când acesta s-a apropiat de sfârșitul vieții a avut loc o învestire aparte a profetului Elisei. Sfântul Ilie i-a spus: "Cere ce să-ți fac, înainte de a fi luat de la tine." Iar Elisei a răspuns: "Duhul care este în tine să fie îndoit (dublu) în mine!"

Atunci când Sfântul Ilie a fost înălțat la cer, i-a lăsat mantia sa Sfântului Elisei și Duhul lui Dumnezeu a fost cu acesta neîncetat.

Sfântul Elisei s-a stins din viață în anul 840 î.Hr. și a fost înhumat în regiunea Sevastopoli. A prorocit venirea Domnului, a vindecat apele din Ierihon, care erau sterpe şi sărate. A înviat şi morţi şi a curăţit de lepră pe Neeman Sirianul şi a făcut multe alte minuni.

14 iunie, Aliseul grâului

În tradiția populară, pe 14 iunie, e Aliseul grâului. Așa i se spune în folclor zilei Sfântului Proroc Elisei. El are grijă de lanurile de grâu și de sporul lor. De aceea, e bine ca în această zi să se dea de pomană pentru morți și să nu se lucreze decât până la amiază. Altminteri, grindina va distruge recoltele, ielele își vor face mendrele, bobul de grâu va fi sec, va face tăciune, se vor măna viile și se vor îmbolnăvi vitele. Nu ai voie să muncești, ca să nu ai parte de furtuni, de grindină și de trăsnete, ca să ai parte de recolte bogate de grâu.

Sfântul Elisei ține și bolile, pagubele și toate relele de cei care îl respectă cum se cuvine. De asemenea, se mai spune că cine ține această zi nu va fi mușcat de șarpe, nu va orbi și va avea copii sănătoși.

Comenteaza