Răsturnare de situație în lupta pentru metroul de Cluj. Câștigătorul a fost exclus

Răsturnare de situație în lupta pentru metroul de Cluj. Câștigătorul a fost exclus

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a decis excluderea asocierii SWS Engineering – Systra – Metrans Engineering, a cărei ofertă fusese declarată câștigătoare, din licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate a rețelei clujene de metrou.

Excluderea acesteia face ca asocierea plasată pe locul doi, Metroul SA – Padeco Company Limited (PCL), să devină câștigătoare, conform platformei Club Feroviar. CNSC a admis contestația formulată de Metroul SA în contradictoriu cu municipiul Cluj Napoca.

„Anulează raportul procedurii nr. 554410/ 29.10.2019, în partea ce privește evaluarea ofertei asocierii SWS Engineering – Systra – Metrans Engineering și în partea privind modul de calcul al punctajului acordat ofertei asocierii Metroul SA – PCL, precum și actele subsecvente acestui raport”, prevede decizia CNSC.

Autoritatea contractantă trebuie ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii să excludă din procedura de atribuire oferta asocierii SWS Engineering, conform motivării, să solicite clarificări asocierii Metroul – Padeco și să recalculeze punctajul acordat experților cheie Adrian Vasile Vîlcan și Consuela Cristina Dumitrescu, conform motivării.

Împotriva acesteia se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din legea nr. 101/2016. „Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei, cu plângere la instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare”, spun prevederile legale indicate în decizia CNSC.

Oferta Metroul – Padeco (Japonia) a fost plasată pe locul doi, fapt pentru care asocierea a depus în 8 noiembrie contestaţie la CNSC. Asocierea a oferit ca preț 29 de milioane de lei, mai mic decât cel declarat câștigător, iar Metroul SA a acuzat şi depunctarea artificială a ofertei lor.

Ultima a acuzat că Primăria Cluj-Napoca avea obligaţia să elimine din licitaţie asocierea declarată drept câştigătoare, întrucât din aceasta face parte chiar firma care a oferit consultanţă pentru elaborarea documentaţiei.

Acuzație de conflict de interes

În privința ofertei desemnate inițial drept câștigătoare se pare că există și un conflict de interese ce urmează a fi tranșat de CNSC. Asocierea declarată câştigătoare include societatea Metrans, care a oferit consultanţă pentru elaborarea documentaţiei.

În toamna anului trecut municipalitatea a acordat Metrans, prin atribuire directă, un contract de 100.000 de lei pentru consultanţă chiar pentru realizarea caietului de sarcini al licitaţiei pe care Metrans urma să o câştige un an mai târziu împreună cu partenerii italieni şi francezi.

Metrans are printre acționari pe Ionel Oprea, director tehnic al Metrorex acum câțiva ani, și a fost înființată chiar în anul în care a primit contractul de la Primăria Cluj-Napoca. Celălalt acționar, Radu Gabriel Dumitru, a fost angajat ca manager de proiect al Metroul SA.

Pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru metrou și tren metropolitan în Cluj-Napoca au fost depuse cinci oferte: asocierea SWS Engineering Spa (Italia) –  Systra (Franța) – Metrans (România); asocierea Explan (România) – Dr. Sauer & Partners (Marea Britanie); asocierea Metroul SA (România) – Padeco ( Japonia); asocierea Eurocerad International (România) – 3TI Progetti (Italia) – Ingegneria Integrata (Italia); Egis Rail (Franța).

Două dintre cele cinci participante, Egis Rail și asocierea Explan – Dr. Sauer and Partners, au fost declarate ca inacceptabile de către comisia de evaluare și respinse din cauza neîndeplinirii cerințele de calificare solicitate în documentația de atribuire.

Eliminarea asocierii SWS -  Systra - Metrans face posibilă semnarea contractului de către Primăria Cluj-Napoca cu Metroul – Padeco. Primarul Emil Boc se declarase susținătorul semnării contractului pentru studiul de fezabilitate imediat după pronunțarea CNSC, fără a se mai aștepta decizia unei instanțe de judecată.

Boc spunea că prezentarea situației ca fiind dificilă, din cauza posibilității avute de nemulțumiții la licitație, de a se adresa Curții de Apel, reprezintă o abordare “în manieră dramatică”.

“Haideți să nu dramatizăm ceea ce reprezintă o procedură legală. Ca la examen, primești un rezultat, ai dreptul să faci contestație. Aici este o licitație, s-a anunțat un câștigător, au dreptul cei care au pierdut să facă o contestație, nu e nimic deplasat în asta. Contestația se soluționează între 30 și 60 de zile, potrivit legii, de către CNSC, după care se merge mai departe. Să nu privim în manieră dramatică, ca cpe eva ieșit din comun, este o procedură legală”, a declarat primarul, potrivit ZIUA de CLUJ.

VEZI Boc: "Să nu dramatizăm"

Prevederile legale permit într-adevăr semnarea contractelor după obținerea deciziilor favorabile de la CNSC. Legea nr. 101/2016 - ce  reglementează contestațiile și modul de soluționare a acestora - spune că “autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei CNSC și cu respectarea termenului de așteptare prevăzut pentru încheierea lui”.

Estimarea municipalității: 1 miliard de euro

În cazul în care Curtea de Apel ar pronunța o hotărâre contrară, firma ce ar fi fost îndreptățită să câștige contractul ar urma să primească cota de profit declarată în oferta depusă, de regulă sub 10% din valoarea contractului.

”Metroul este prevăzut din centrul Floreștiului, pe la Vivo. Are 16 km și 16 stații, cam la un km va fi o stație. Se va oprit la Podul IRA, iar de acolo metroul se va conecta cu calea ferată și vei putea merge până unde ai nevoie.

Aproximativ doi ani durează realizarea acestui studiu de prefezabilitate, după care se va trece în faza următoare de a gândi bani europeni, locali, naționali și parteneriat public-privat pentru finanța metroul”, explica Emil Boc, la Napoca FM.

Noul coridor magistral de transport rapid de metrou pe axa vest-centru-est va urmări să deservească mai multe puncte principale de interes: în prima etapă - centrul zonei de sud a comunei Florești, viitorul spital regional de urgență, centrul Vivo, cartierul Mănăștur, centrul și estul municipiului Cluj-Napoca (respectiv zona Aurel Vlaicu / Podul IRA), în a doua etapă - centrul zonei de sud a comunei Florești și comuna Gilău.

Pentru metrou sunt propuse 15 stații, pe 16 km (o stație la 1,03 km). Având în vedere importanța Gilăului în zona metropolitană va fi studiată cu prioritate asigurarea de legături de autobuz între comună și capetele viitoarelor sisteme de transport rapid (la Florești pentru metrou, respectiv la Nădășel – via Autostrada Transilvania – pentru trenul metropolitan).

Astfel, se va studia cu prioritate introducerea liniilor de autobuz care să alimenteze stațiile din rețeaua rapidă metropolitană. Primăria estima că proiectul trenului metropolitan să nu coste mai mult de 75 milioane de euro, iar magistrala de metrou, până la 1 miliard de euro.

Comenteaza