Statul schimbă regulile jocului la IMM Invest: se elimină lipsa garanțiilor și necesarul de lichidități

Statul schimbă regulile jocului la IMM Invest: se elimină lipsa garanțiilor și necesarul de lichidități

Din programul guvernamental IMM Invest au fost eliminate principalele constrângeri ale beneficiarilor în accesarea creditelor: lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară.

Abonează-te pe   Poza noua 31.03.2021
Pentru mai multe informaţii de ultimă oră vizitează pagina principală ZIUA DE CLUJ

Guvernul României a aprobat normele metodologice ale programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și schema de minimis aferentă IMM Leasing, pentru asigurarea resurselor financiare necesare întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor afiliate, depășirea crizei generate de actualul context economic, menținerea locurilor de muncă și asigurarea continuității activității.

La IMM Invest a fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor: lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară. Plafonul de garantare pentru acest program pentru 2021 este de 15 miliarde de lei, din care pentru subprogramul AGRO IMM Invest, de 1 miliard de lei.

Prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilități și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, prin Agro IMM Invest, prin extinderea categoriei beneficiarilor eligibili.

Se mai prevăd acordarea grantului care constă în subvenționarea în procent de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe opt luni de la data acordării creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate.

Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM pe baza deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul Agro IMM Invest, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin două rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili în cadrul IMM Invest perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare.

Pentru beneficiarii Agro IMM Invest, Ministerul Finanțelor plătește granturile, reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe opt luni de la data acordării creditului, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în procent de 100%, componenta nerambursabilă de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, din bugetul de stat.

În cazul IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1 miliard de lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțărilor acordate în cadrul programului, compuse din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an.

Această marjă include dobânda, comisionul de factoring și orice alt comision perceput de finanțator; comisionul de risc – cel datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul programului; comisionul de administrare – datorat FNGCIMM de către beneficiarul programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției. Sunt reglementate și activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate.

Pentru programul IMM Leasing de echipamente și utilaje s-a aprobat un plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2021, de 2 miliarde de lei, respectiv echivalentul subvenţiei brute  al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon, de 50,9 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe optluni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare - finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program.

Instituția reglementează prin normele de aplicare excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțării garantate de stat și prelungește valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și până la 31 octombrie 2022 perioada până la care se pot face plăți în cadrul acestei scheme.

Este creată posibilitatea înscrierii în program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocării pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare finanțatorilor participanți în program, în baza solicitărilor formulate de către aceștia.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Loading...
Comenteaza