Maximul norului de praf din Sahara se atinge mâine. Clujul e cel mai afectat azi

Maximul norului de praf din Sahara se atinge mâine. Clujul e cel mai afectat azi
O facultate din Cluj e singura care face măsurătorile naţionale asupra intruziunii de praf saharian pe teritoriul ţării.

E vorba de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai", unde Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor, împreună cu partenerii naționali din rețeaua RADO, au desfășurat studii preliminare și au pus în evidență stadiile incipiente de evoluție ale intruziunii de praf saharian în ţară.


"În aceste zile, Europa este supusă unor fenomene naturale deosebite datorate unor intruziuni în atmosfera terestră a unor particule minerale de origine sahariană care pot ridica probleme deosebite, în multe țări europene fiind semnalate alerte"
, explică reprezentanţii UBB.


În urma cercetărilor s-au pus în evidență particule de praf la altitudini cuprinse între 3 și 6 km având concentrații estimate la 50 micrograme/metru cub. În perioada investigată, au fost observați, de asemenea, nori cirus la altitudini de 9-11 km, iar alte formațiuni noroase în formare au fost identificate la altitudini de 4 km.


Centrul de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor de la UBB continuă cercetările pentru o monitorizare atentă a fenomenelor fizice adiacente și a gradului de poluare în relație cu intruziunile de particule minerale de origine sahariană, mai ales că maximul fluxului de particule se estimează că va fi atins mâine.

UPDATE Primele urme de particule minerale de origine sahariană au fost detectate în România în 1 aprilie. Investigaţiile sunt efectuate simultan în principalele centre universitare şi de cercetare din ţară - Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. În Cluj-Napoca au fost puse în evidenţă particule de praf la altitudini cuprinse între 3 şi 6 kilometri, cu concentraţii estimate la 50 micrograme/metru cub. 

Astăzi oraşele Timişoara şi Cluj_Napoca sunt cele mai afectate - diseară urmează Iaşiul, iar din această noapte, şi Capitala.

Cum ne influențează sănătatea intruziunile de particule din atmosferă


Particulelor minerale aflate în suspensie în diferitele straturi atmosferice se pot redepune la nivelul solului sau pot genera nuclee de condensare și aerosoli în atmosferă terestră. Dinamică acestor particule este cu certitudine influențată de temperatură, umiditate, presiune, radiație solară, regiune geografică, etc. Toți acești parametri influențează deopotrivă agresivitatea particulelor minerale asupra mediului înconjurător, faună, floră, sănătate umană. Studiile preliminare arată importantă acestor fenomene naturale și necesitatea unor cercetări aprofundate care reunesc deopotrivă măsurători de laborator dar și campanii de teren. Astfel, o serie de proprietăți fizico-chimice precum mărimea particulei, starea suprafeței, formă, compoziție chimică, etc pot constitui subiecte de cercetare de maximă importantă din moment ce la nivel mondial sunt înregistrate tot mai numeraoase disfuncții cum ar fi cele ale aparatului respirator sau cardiovascular. În contextul acestor preocupări internaționale, România dispune de o rețea modernă de instalații de monitorizare la sol a atmosferei terestre care reunește centre universitare și de cercetare de prestigiu (Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Optoelectronică, Institutul Norvegian Pentru Cercetarea Aerului (Nilu), Universtiatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea din București, Institutul Național pentru Fizică și inginerie Nucleară, Administrația Națională de Meteorologie). Rețeaua are la bază utilizare unor instalații de teledetecție active și pasive care au la bază tehnici avansate de optică, spectroscopie și laseri. Romanian Atmospheric Research 3D Observatory (RADO) cuprinde printre altele instalații LIDAR care pot investiga atmosferă în timp real pînă la altitudini de 15 km.

Etichete
Comenteaza